Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie

...


Informacje

W dniu 11 maja 2024 podczas zorganizowanego, podobnie jak w roku ubiegłym, z udziałem harcerzy i przy asyście wojskowej wieczornego capstrzyku, odsłonięto ufundowane przez FŻPSZZ tablice poświęcone trzem wybitnym dowódcom bitwy o Monte Cassino: gen. Władysławowi Andersowi, gen. Bronisławowi Duchowi oraz gen. Nikodemowi Sulikowi. Po Apelu Pamięci złożono kwiaty oraz zapalono znicze na żołnierskich grobach.