Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie

Władze

Zarząd Fundacji

 • Mariusza Sulik - prezes zarządu
 • Zygmunt Prugar-Ketling
 • prof. płk Józef Smoliński
 • płk. Lech Pietrzak
 • p. Elżbieta Glesmann
 • Adam Jankowski
 • Robert Litke
 • Dariusz Tomaszewski
 • Grzegorz Sobczyński

Rada Fundacji

 • Jan Syski - przewodniczący rady
 • Janusz Krugły
 • Dariusz Sielecki
 • Sławomir Szczepanik

Informacje

W dniu 11 maja 2024 podczas zorganizowanego, podobnie jak w roku ubiegłym, z udziałem harcerzy i przy asyście wojskowej wieczornego capstrzyku, odsłonięto ufundowane przez FŻPSZZ tablice poświęcone trzem wybitnym dowódcom bitwy o Monte Cassino: gen. Władysławowi Andersowi, gen. Bronisławowi Duchowi oraz gen. Nikodemowi Sulikowi. Po Apelu Pamięci złożono kwiaty oraz zapalono znicze na żołnierskich grobach.