Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie

z satysfakcją informujemy, że wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego zakończony został półtoraroczny proces przejmowania przez środowisko "Czerwonych Maków" pod harcerską kuratelę Fundacji Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Niniejsza strona będzie rozbudowywana.
Informacje

W dniu 11 maja 2024 podczas zorganizowanego, podobnie jak w roku ubiegłym, z udziałem harcerzy i przy asyście wojskowej wieczornego capstrzyku, odsłonięto ufundowane przez FŻPSZZ tablice poświęcone trzem wybitnym dowódcom bitwy o Monte Cassino: gen. Władysławowi Andersowi, gen. Bronisławowi Duchowi oraz gen. Nikodemowi Sulikowi. Po Apelu Pamięci złożono kwiaty oraz zapalono znicze na żołnierskich grobach.